Poskytnout studentům předmětu základní orientaci v oblasti informačních systémů, jejich architektury, projektování a řízení. Naučit studenty vytvářet pomocí nástroje Microsoft Visio 2016 zakreslovat DFD diagramy 0. řádu (kontextové diagramy, pojem "okolí" systému), DFD diagramy 1. řádu za použití obrazců Gane-Sarson notace. Tímto vytvořit základ pro výuku předmětu Informační systémy podniku. Seznámit studenty s problematikou počítačových sítí a bezpečnosti dat v informačních systémech. Naučit studenty analyzovat provoz sítě s nástrojem Wireshark a hledat pomocí tohoto nástroje základní bezpečnostní problémy. Tím vytvořit základ pro jeden z návazných předmětů, jíž je Bezpečnostní management podnikové sítě.
Cílem předmětu je: - poskytnout studentům předmětu základní orientaci v oblasti informačních systémů podniku, jeho historii, základní klasifikace systémů, jejich rozdělení podle úrovně řízení, oblasti zaměření a funkčnosti, softwarové architektury, projektování, řízení, provozu a životního cyklu. - seznámit studenty s principy vytváření ERP systémů - orientovat studenty na moderní softwarovou architekturu informačních systémů podniku, databáze, datové sklady a datové tržiště - naučit studenty vytvářet jednoduchou SQL databázi a vyhledávat v ní - vysvětlit studentům peripetie životního cyklu vývoje informačního systému, umět zpracovat studii uskutečnitelnosti, provést funkční analýzu a výsledky zachytit pomocí kontextového diagramu diagramů DFD a minispecifikací - naučit studenty vytvářet datový model informačního systému podniku pomocí vybraného k tomu určeného nástroje a převést ho do tabulek relačního modelu

- poskytnout studentům předmětu základní orientaci v oblasti informačních systémů veřejné správy (ISVS), - seznámit studenty s metodami zabezpečení ISVS, základy aplikované kryptografie používané ve státní správě, metodami vytváření elektronických podpisů, vydávání certifikátů v rámci infrastruktury veřejného klíče a provádění kontrol pomocí hashování, - naučit studenty využívat portály veřejné a státní správy, - naučit studenty metodám efektivní správy dokumentů, - seznámit studenty s Informačním systémem základních registrů a jeho fungováním, - seznámit studenty s informačním systémem datových schránek a základy spisové služby, - seznámit studenty s principy dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů a příslušnými standardy.